List of All Banks in Norway Online

1. Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

2. Bank 1 Oslo

3. Bank2

4. Skandiabanken 

5. DnB NOR

6. Sparebanken Midt-Norge

7. Nordlandsbanken

8. Norges Bank

9. Fokus Bank (Subsidiary of Danske Bank)

10. Den norske stats Husbank

11. Glitnir Bank

12. Sparebanken Øst

13. Handelsbanken

14. Sparebanken Pluss

15. Netfonds Bank

16. Sparebanken Sør

17. Sparebanken Rogaland

18. SEB Privatbanken 

19. Helgeland Sparebank

20. Storebrand Bank

21. Bolig– og Næringsbanken

22. Voss Veksel– og Landmandsbank

23. Glitnir

24. Nordea

25. Statens lånekasse for utdanning

26. Verdibanken

27. Haugesund Sparebank

28. Postbanken

29. Rygge-Vaaler Sparebank

30. Terra-Gruppen

31. Sparebank 1

32. Sparebanken Hedmark

33. Landkreditt Bank

34. Sparebanken Nord-Norge

35. Cultura Sparebank

36. Sparebanken Møre

37. Bank Norwegian

38. Sparebanken Sogn og Fjordane

39. DnB NOR Bank

40. Sparebanken Vest

Read: Bangladesh Newspapers and All Bangla Newspaper

Arif Hossain

Learn More →